הרחבות מקובלות

 + חילוץ וגרירה,  + מערכת שמע, + הגנה במשפט פלילי,+  ביטול  השתתפות עצמית  + שמשות, + שרותי עו"ד בתביעות צד ג'  + טיפול פסיכולוגי בשל תאונה, + ויתור על פרמיית כינון  ועוד

 

 

 

 


   ביטוח רכב חובה

  ביטוח רכב מקיף

  ביטוח רכב צד ג


 

 

 

 

 


שמאי ביטוח רכב

 

אתרי ביטוח רכב

 

תביעות  רכב

 


ביטוח רכב צד ג'

למדריך המלא לביטוח רכב צד ג'

הבסיס לביטוח רכב צד ג'

 

ביטוח אחריות כלפי צד ג' בשל רכב  פרטי ומסחרי עד 4 טון מבוסס על תנאי מינימום המחויבים על-פי חוק כאשר בפועל קיימים הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות.

 

הביטוח מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח (המבטחים מרחיבים, בדרך כלל, את הביטוח לכלול  גם את אחריותו החוקית של כל אדם אחר הנוהג ברשות המבוטח) בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בתקופת הביטוח.

 


גבול אחריות המבטח

 

הכיסוי מוגבל למטרות שימוש שהוגדרו בפוליסה ואחריות המבטח מוגבלת  לגבול אחריותו הנקוב בפוליסה - ההבדל בסכומי גבולות האחריות בין התוכניות השונות מגיע למאות אלפי שקלים!

אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי יכולה להיות גבוהה יותר מגבול אחריות החברה וכל סכום של הפרש כזה ישולם על-ידי המבוטח לצד השלישי מכיסו.

המבטח ישלם בנוסף לנזק שנגרם לצד השלישי גם הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל מקרה ביטוח.

לפי תנאי הפוליסה לפרטי ומסחרי עד 4 טון גבול אחריות החברה הוא למקרה ולתקופה אולם לאחר תשלום תגמולי הביטוח חוזר גבול האחריות לקדמותו באופן אוטומטי תמורת דמי ביטוח נוספים.

את גבולות האחריות המקובלים לצד ג' ניתן ורצוי להגדיל תמורת פרמיה נוספת.

 


חריגים לביטוח רכב צד ג'

נזק לרכוש שבבעלות המבוטח או הנהג .

נזק לרכוש הנמצא בפיקוחם, או בשמירתם של המבוטח או הנהג  או אחד מבני ביתם.

 

ביטוח צד שלישי לרכב מסחרי מעל 4 טון אינו כולל גם:

נזק לרכוש המובל, או הנגרר על-ידי הרכב.

נזק לגשר או לדרך, שנגרם כתוצאה ממשקל הרכב או המטען המובל עליו.

חריגים נוספים לכיסוי - התנאים והסייגים  בביטוח מסחרי מעל 4 טון אינם אחידים אינו מוגן בתנאי מינימום המחויבים עפ"י חוק (פוליסה תקנית) כמו פרטי ומסחרי עד 4 טון. לכן, בדקו בפוליסה שלכם לעומת פוליסות אחרות לפני ההתקשרות בהסכם הביטוח או חידושו.

 

 


הודאה באשמה והתחייבות - אינן מחייבות את המבטח

 

הודאה באשמה, התחייבות  לתשלום כלשהו לנפגע  או כל הצעה או הבטחה שניתנו ללא הסכמת המבטח מראש ובכתב, אינן מחייבות את המבטח. איסור ההודאה באשמה אינו חל על מסירת פרטי התאונה במשטרה או על מתן עדות בבית משפט, כך שאם נמסרה תלונה במשטרה עליכם למסור את פרטי האירוע למשטרה.

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright